Beste relatie,

De impact van Corvid-19 (coronavirus) raakt ons allemaal!!

LAPACK  volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en stelt alles in het werk om de continuïteit van onze productielocaties en de daarbij behorende dienstverlening te kunnen blijven garanderen. De adviezen van het RIVM zijn hierin leidend.

Continuïteit van de productie en onze dienstverlening

Als Producent van Pallets en Exportkisten voor uitéénlopende branches, zijn we de afgelopen week druk bezig geweest met het implementeren van aanvullende organisatorische maatregelen. Deze maatregelen dienen er niet alleen voor om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen, zo ook om onze klanten te kunnen blijven voorzien van de benodigde producten en diensten.
Onze afdelingen, verdeeld over verschillende vestigingen zullen zoveel mogelijk vanuit huis opereren en zijn 100% bereikbaar

Geplande producties en uitleveringen

Onze uitleveringen blijven vooralsnog gewoon doorgaan zoals u van ons gewend bent. Wel hebben onze chauffeurs instructies ontvangen om afstand te houden, geen handen schudden, et cetera.
Wij willen graag benadrukken dat we waardering hebben voor de chauffeurs die ons de goederen bezorgen en voor onze eigen chauffeurs die elke dag voor u klaar staan. Laten we er samen voor zorgen dat zij dit op een verantwoorde manier kunnen doen.

Externe verpakkingsklussen op locatie worden op dit moment alleen in overleg uitgevoerd om zo de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. We zullen u als klant vanuit onze vestigingen zoveel mogelijk adviseren hoe één en ander te verpakken.
Het zijn moeilijke tijden die vragen om de nodige flexibiliteit van iedereen; uw organisatie, onze andere klanten en LAPACK. Door het nemen van de juiste maatregelen en hanteren hiervan kunnen we mogelijke verspreiding indammen.

Gezien de grote impact wereldwijd en de continue veranderingen, vragen wij u allen om begrip voor de omstandigheden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen betreffende uw producten en/of aangaande onze dienstverlening, neem dan contact op onder nummer +31 599 412 437

Met vriendelijke groet,

LAPACK BV

Jan Drees
Algemeen directeur