Duurzaamheid in de genen

LAPACK verkoopt en produceert houten verpakkingen, zij doet dit met een duidelijke visie. LAPACK wil zo dicht mogelijk bij haar klanten staan en samen met de klant de meest passende strategie ontwikkelen voor de toepassing van haar producten. Hierbij valt te denken aan EDI oplossingen, JIT leveringen, retourstroom management, reductie van het aantal vervoersbewegingen, productoptimalisatie en optimalisatie van afnamehoeveelheden.

Economisch

Open minded en verstandig  zaken doen is het motto bij LAPACK. Op een gezonde wijze producten in de markt zetten waarbij iedereen zich comfortabel voelt en lange termijn relaties gewaarborgd worden. LAPACK verwacht van haar klanten dat zij een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van het bedrijf en belang hebben bij het aangaan van langdurige relaties. LAPACK is bereid te investeren in oplossingen die beide partijen ten goede komen. Hiermee waarborgt LAPACK  niet alleen de toekomst van LAPACK en haar medewerkers maar zijn we ook een betrouwbare partner voor onze afnemers die moeten kunnen rekenen op onze continuïteit.

!

Sociaal

LAPACK biedt haar medewerkers een ergonomisch verantwoorde productieomgeving. Steeds verdergaande robotisering biedt een duidelijke verbetering van de arbeidsomstandigheden. Met een uitgebreid trainings- en opleidingsprogramma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van onze mensen en ons bedrijf. Tevens biedt LAPACK arbeidsplaatsen aan mensen met een beperking die waar mogelijk gewoon meedraaien in het gewone productieproces. Als werkgever denken we graag mee over het welzijn van onze medewerkers.

a

Product

Bij LAPACK heeft innovatie een hoge prioriteit. Met name pallets hebben al jarenlang dezelfde specificaties. Bij LAPACK streven we ernaar om pallets en verpakkingen  optimaal op de toepassing van de klant af te stemmen. Verder zijn we continue op zoek naar verbeteringen in de welke toegepast kunnen worden in onze producten. Een goed voorbeeld hiervan is de verbeterde hoekstijl in de A-box, de nieuwe standaard in aardappelkisten. Door zijn revolutionaire ontwerp is de A-box bewezen sterker en levert zij door haar sluitende ontwerp een bijdrage aan het verminderen van lekverliezen bij het beluchten van kisten. Ook bieden wij naast de door onszelf gefabriceerde producten oplossingen aan die bijdragen aan verder optimalisatie en veiligheid in de logistieke keten of uw magazijn.

IPPC, PEFC en FSC zijn standaardwaarden binnen LAPACK. Daarnaast speelt LAPACK een actieve rol binnen de EPV, de branchevereniging van palletproducenten om haar kernwaarden ook verder in de branche gedragen te krijgen. LAPACK is PEFC, FSC, ISPM15, ISO9001:2008 en ISO 14000 gecertificeerd.

Milieu

In het kader van het milieuvriendelijkheid managen wij uw en onze retourstromen en zorgen wij voor efficiënt hergebruik van hout.  Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Met onze vijf vestigingen proberen we onze producten zo dicht mogelijk bij de klant produceren om zo het aantal transportkilometers te beperken. Het is het streven van LAPACK om een aantal productielocaties uit te breiden om dit nog verder te optimaliseren.